Granty i dofinansowania

2020 – wsparcie finansowe od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 r. kategoriach : czesciowe dofinansowanie do opłaty za wynajem lokalu dla szkoły.

kancelaria premiera wspolnota polska logorazem

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

2019 – wsparcie finansowe od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. kategoriach : czesciowe dofinansowanie do opłaty za wynajem lokalu dla szkoły.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

2018 – wsparcie finansowe od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018r w kategoriach : opłaty za wynajem lokalu dla szkoły.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

2017 – wsparcie finansowe od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. w kategoriach : opłaty za wynajem lokalu dla szkoły oraz jednorazowe nagrody dla nauczycieli i dyrektora szkoły.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

2016 – wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r w kategoriach: opłaty za wynajem lokalu dla szkoły, opłaty eksploatacyjne związane z lokalem szkoły oraz obowiązkowe ubezpieczenia uczniów, pracowników i wolontariuszy, w kategorii zakupy książek i podręczników i pomocy dydaktycznych, dofinansowanie do imprez i dojazdów nauczyciela do szkoły.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!!!!!!

2015 – wsparcie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w kategoriach: opłaty za wynajem lokalu dla szkoły, opłaty eksploatacyjne związane z lokalem szkoły oraz obowiązkowe ubezpieczenia uczniów, pracowników i wolontariuszy oraz w kategorii zakupy podręczników i pomocy dydaktycznych (podręczniki, lektury, słowniki, encyklopedie, filmy, programy na CD, wysyłka zakupionych podręczników i pomocy dydaktycznych, zeszyty, świadectwa i dyplomy szkolne).

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!!!!!!

2014 – wsparcie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w kategoriach: opłaty za wynajem lokalu dla szkoły, opłaty eksploatacyjne związane z lokalem szkoły oraz obowiązkowe ubezpieczenia uczniów, pracowników i wolontariuszy oraz w kategorii zakupy podręczników i pomocy dydaktycznych (podręczniki, lektury, słowniki, encyklopedie, filmy, programy na CD, wysyłka zakupionych podręczników i pomocy dydaktycznych, zeszyty, świadectwa i dyplomy szkolne).

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!!!!!!

2013 – British lottery Awards for All grant to cver room hire, books and educational materials, sessional workers, insurance, events.

MANY THANKS!!!!!!

2012 – British lottery Awards for all grant, to cover room hire, books and educational materials, sessional workers, insurance, events.

MANY THANKS!!!!!!