Granty i dofinansowania

2022
Informujemy, że nasza szkoła (Polish Educational Club in Kent CIC)  otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”.
Nazwa zadania publicznego: Wsparcie rozwoju organizacji polonijnych w Irlandii i w Wielkiej Brytanii
Kwota dotacji: 8610 PLN
Całkowita wartość zadania publicznego: 350 524,00 PLN
Zadanie publiczne pn. „Wsparcie rozwoju organizacji polonijnych w Irlandii i w Wielkiej Brytanii” polega na dofinansowaniu kosztów związanych z utrzymaniem i bieżącą działalnością organizacji polonijnych, działających na terenie Irlandii i Wielkiej Brytanii.

znaki na stronie www

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

2022

Milo nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022 ❤️🇵🇱👍

Nazwa zadania publicznego:  : Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Anglii w regionach South East i North East w latach 2022-2023

Kwota dotacji  (dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń):

9 709,27 zł w 2022r.

9 709,27 zł w 2023r.

Całkowita wartość zadania publicznego:  749 777,16 zł

Zadanie publiczne  polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

znaki na stronie www

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

2021

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach: South East, South West, East of England

Kwota dotacji: 14 000,00 zł (częsciowe dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli i materiałów edukacynych)

Całkowita wartość zadania publicznego: 816 725,00 zł

Zadanie publiczne Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach: South East, South West, East of England polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

znaki na stronie www

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

2020 – wsparcie finansowe od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 r. kategoriach : czesciowe dofinansowanie do opłaty za wynajem lokalu dla szkoły.

kancelaria premiera wspolnota polska logorazem

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

2019 – wsparcie finansowe od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. kategoriach : czesciowe dofinansowanie do opłaty za wynajem lokalu dla szkoły.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

2018 – wsparcie finansowe od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018r w kategoriach : opłaty za wynajem lokalu dla szkoły.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

2017 – wsparcie finansowe od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. w kategoriach : opłaty za wynajem lokalu dla szkoły oraz jednorazowe nagrody dla nauczycieli i dyrektora szkoły.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

2016 – wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r w kategoriach: opłaty za wynajem lokalu dla szkoły, opłaty eksploatacyjne związane z lokalem szkoły oraz obowiązkowe ubezpieczenia uczniów, pracowników i wolontariuszy, w kategorii zakupy książek i podręczników i pomocy dydaktycznych, dofinansowanie do imprez i dojazdów nauczyciela do szkoły.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!!!!!!

2015 – wsparcie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w kategoriach: opłaty za wynajem lokalu dla szkoły, opłaty eksploatacyjne związane z lokalem szkoły oraz obowiązkowe ubezpieczenia uczniów, pracowników i wolontariuszy oraz w kategorii zakupy podręczników i pomocy dydaktycznych (podręczniki, lektury, słowniki, encyklopedie, filmy, programy na CD, wysyłka zakupionych podręczników i pomocy dydaktycznych, zeszyty, świadectwa i dyplomy szkolne).

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!!!!!!

2014 – wsparcie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w kategoriach: opłaty za wynajem lokalu dla szkoły, opłaty eksploatacyjne związane z lokalem szkoły oraz obowiązkowe ubezpieczenia uczniów, pracowników i wolontariuszy oraz w kategorii zakupy podręczników i pomocy dydaktycznych (podręczniki, lektury, słowniki, encyklopedie, filmy, programy na CD, wysyłka zakupionych podręczników i pomocy dydaktycznych, zeszyty, świadectwa i dyplomy szkolne).

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!!!!!!

2013 – British lottery Awards for All grant to cver room hire, books and educational materials, sessional workers, insurance, events.

MANY THANKS!!!!!!

2012 – British lottery Awards for all grant, to cover room hire, books and educational materials, sessional workers, insurance, events.

MANY THANKS!!!!!!

Advertisement