Opłaty za szkołę

Opłaty za szkołę w roku szkolnym 2022/23 będą nastepujące:

Opłata za cały rok nauki (20 sobót) za jedno dziecko wynosi £330;

Opłata za kolejne dziecko za rok wynosi £180.

Opłata za dwoje dzieci rocznie wynosi £510

Opłaty za szkołę uiszczamy w trzech ratach, pierwszą ratę należy uiścić przy zapisie, najpóźniej do 15 września 2022.

Daty i kwoty opłat ratalnych:

Pierwsza wpłata w wysokości £116 + £3 składka na Macierz Szkolną (dwoje dzieci £179 + £6 składka na Macierz Szkolną) do 10 września 2022.

Druga wpłata w wysokości £99 (dwoje dzieci £153) do 15 grudnia 2022.

Trzecia wpłata w wysokości £115 (dwoje dzieci £178) do 15 marca 2023.

Jak co roku opłata ze zniżką dla tych osób, które zdecydują się opłacić czesne za szkole za rok z góry. W tym roku opłata zniżkowa będzie wynosiła odpowiednio: £300 + £3 składka na Macierz Szkolną (jedno dziecko)/£490 + £6 składka na Macierz Szkolną – dwoje dzieci. 

Opłatę za cały roku z góry należy uiścić najpóźniej do 31 sierpnia 2022.

Wpłaty za szkołę przyjmujemy wyłącznie na nasze konto bankowe.

Dane konta szkoły:

Metro Bank

Polish Educational Club in Kent CIC

nr konta: 44444739

sort code: 23-05-80

z dopiskiem ‘szkoła, imię i nazwisko dziecka’

Opłaty za zajęcia dodatkowe:


Logopedia – mgr Daria Bazgier

Konsultacja £15
Indywidualne £15
opłacane na bieżąco.

Zespół pieśni i tańca ‘Bławaty’


Po £6 osoby/zajęcie

I rata £36 (17/9, 1 i 15/10, 5 i 19/11, 10/12/22) platne przy zapisie ucznia do zespołu

II rata £36 (7 i 21/1/23, 4 i 25/2, 11 i 25/3) platne do 15 grudnia

III rata £24 (22/4, 20/5, 24/6, 8/7/23) płatne do 15 maja

Opłata biblioteczna £10 płatne przy zapisie do biblioteki.

Wpłaty wyłącznie na konto bankowe:

METRO BANK
Polish Educational Club in Kent CIC
Sort Code: 23-05-30
Account: 44444739
z dopiskiem odpowiednio:
logopedia
zespół
biblioteka
oraz imię i nazwisko ucznia

Advertisement