Opłaty za szkołę

Opłaty za szkołę w roku szkolnym 2022/23 będą nastepujące:

Opłata za cały rok nauki (20 sobót) za jedno dziecko wynosi £330;

Opłata za kolejne dziecko za rok wynosi £180.

Opłata za dwoje dzieci rocznie wynosi £510

Opłaty za szkołę uiszczamy w trzech ratach, pierwszą ratę należy uiścić przy zapisie, najpóźniej do 15 września 2022.

Daty i kwoty opłat ratalnych:

Pierwsza wpłata w wysokości £116 + £3 składka na Macierz Szkolną (dwoje dzieci £179 + £6 składka na Macierz Szkolną) do 10 września 2022.

Druga wpłata w wysokości £99 (dwoje dzieci £153) do 15 grudnia 2022.

Trzecia wpłata w wysokości £115 (dwoje dzieci £178) do 15 marca 2023.

Jak co roku opłata ze zniżką dla tych osób, które zdecydują się opłacić czesne za szkole za rok z góry. W tym roku opłata zniżkowa będzie wynosiła odpowiednio: £300 + £3 składka na Macierz Szkolną (jedno dziecko)/£490 + £6 składka na Macierz Szkolną – dwoje dzieci. 

Opłatę za cały roku z góry należy uiścić najpóźniej do 31 sierpnia 2022.

Wpłaty za szkołę przyjmujemy wyłącznie na nasze konto bankowe.

Dane konta szkoły:

Metro Bank

Polish Educational Club in Kent CIC

nr konta: 44444739

sort code: 23-05-80

z dopiskiem ‘szkoła, imię i nazwisko dziecka’