Opłaty za szkołę

Opłaty za szkołę w roku szkolnym 2017/2018 będą nastepujące:

opłata za jedno dziecko bedzie wynosiła £300 za dwoje dzieci £380 za rok (jeżeli płatne miesięcznie) lub 4 raty po £75 (jedno dziecko) i  4 raty po £95 (dwoje dzieci). Pierwszą wpłatę należy uiścić do 20 września.

Daty opłat ratalnych: 15 września, 15 grudnia, 15 marca, 15 maja

Jak co roku opłata ze zniżką dla tych osób, które zdecydują się opłacić czesne za szkole za rok z góry. W tym roku opłata zniżkowa będzie wynosiła odpowiednio: £270 (jedno dziecko)/£340 dwoje dzieci. 

Opłatę za cały roku z góry oraz opłaty ratalne należy uiścić do 15 września na nasze konto:

Polish Educational Club in Kent

nr konta: 22306360

sort code: 40-16-11

z dopiskiem ‘szkoła, imię I nazwisko dziecka’