Opłaty za szkołę

Uwaga! Opłaty za szkołę mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji (czy zajęcia będą w budynku czy zdalnie); od tego czy potrzebna będzie firma do dezynfekcji czy będą to robić wolontariusze; opłaty zależą także o liczby dzieci w szkole i są wyliczone na minimum 45 dzieci. Opłaty poniżej są więc na ta chwilę (27/08 orientacyjne).

UWAGA: Opłaty za szkołę na rok szkolny 2021/22 pojawią się już wkrótce!!!

Opłaty za szkołę w roku szkolnym 2020/21 będą nastepujące:

Opłata za jedno dziecko bedzie wynosiła £300 za dwoje dzieci £396 za rok tj. 4 raty po £75 (jedno dziecko) i  4 raty po £99 (dwoje dzieci). Pierwszą wpłatę należy uiścić do 15 września.

Daty opłat ratalnych: 15 września, 15 grudnia, 15 marca, 15 maja

Jak co roku opłata ze zniżką dla tych osób, które zdecydują się opłacić czesne za szkole za rok z góry. W tym roku opłata zniżkowa będzie wynosiła odpowiednio: £270 (jedno dziecko)/£380 dwoje dzieci. 

Opłatę za cały roku z góry należy uiścić do 5 września na nasze konto:

Polish Educational Club in Kent

nr konta: 22306360

sort code: 40-16-11

z dopiskiem ‘szkoła, imię i nazwisko dziecka’