Opłaty za szkołę

Uwaga! Opłaty za szkołę mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji (czy zajęcia będą w budynku czy zdalnie); od tego czy potrzebna będzie firma do dezynfekcji czy będą to robić wolontariusze; opłaty zależą także o liczby dzieci w szkole i są wyliczone na minimum 45 dzieci. Opłaty poniżej są więc na ta chwilę (08/08/21 orientacyjne).

Opłaty za szkołę w roku szkolnym 2021/22 będą nastepujące:

Opłata za cały rok nauki (20 sobót) za jedno dziecko wynosi £300;

Drugie dziecko 50% zniżki – opłata wynosi £450 za rok.

Opłaty za szkołę uiszczamy w trzech ratach, pierwszą ratę należy uiścić przy zapisie, najpóźniej do 31 sierpnia 2021.

Daty i kwoty opłat ratalnych:

Pierwsza wpłata w wysokości £105 (dwoje dzieci £168) do 31 sierpnia 2021.

Druga wpłata w wysokości £90 (dwoje dzieci £144) do 15 grudnia 2021.

Trzecia wpłata w wysokości £105 (dwoje dzieci £168) do 15 marca 2022.

Jak co roku opłata ze zniżką dla tych osób, które zdecydują się opłacić czesne za szkole za rok z góry. W tym roku opłata zniżkowa będzie wynosiła odpowiednio: £270 (jedno dziecko)/£450 dwoje dzieci. 

Opłatę za cały roku z góry należy uiścić przy zapisie, najpóźniej do 5 września.

Wpłaty za szkołę przyjmujemy wyłącznie na nasze konto bankowe.

Dane konta szkoły:

Polish Educational Club in Kent CIC

nr konta: 92636506

sort code: 40-16-11

z dopiskiem ‘szkoła, imię i nazwisko dziecka’