Zapisy do szkoły

Zapisy do szkoły odbywają się przez cały rok, osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 07878957519. Preferujemy pracę dostosowaną do indywidualnych potrzeb ucznia oraz pracę w małych klasach/grupach dlatego liczba miejsc w naszej szkole jest ograniczona.

Aby zapisać dziecko do szkoły należy:

  • upewnić się ,że jest miejsce konsultując to z dyrektorem szkoły
  • przeczytać statut Szkoły i regulamin Rady Rodziców (dokumenty w linkach poniżej)
  •  wypełnić formularz zgłoszeniowy – LINK do formularza https://bit.ly/3nKpAdK
  • dokonać pierwszej wpłaty czesnego na konto bankowe Szkoły  (informacje w zakładce Opłaty za szkołę tutaj)

PECK Regulamin Rady Rodzicow

statutPolskiejSzkolySobotniejwCanterbury

Advertisement