Zapisy do szkoły

Zapisy do szkoły odbywają się przez cały rok, osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 07878957519.

Aby zapisać dziecko do szkoły należy:

  • upewnić się ,że jest miejsce konsultując to z dyrektorem szkoły
  • przeczytać statut Szkoły
  •  wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć dyrektorowi Szkoły  (link poniżej)
  • dokonać pierwszej wpłaty czesnego na konto bankowe Szkoły  (informacje w zakładce Opłaty za szkołę)

PECK formularz rejestracyjny 2018 final

PECK Regulamin Rady Rodzicow

statutPolskiejSzkolySobotniejwCanterbury